pátek 19. srpna 2011

Daniel Kaiser

Daniel Kaiser (1971)

Danil Kaiser

Daniel Kaiser se narodil v Děčíně, v okresním městě Ústeckého kraje. Děčín je rovněž nejníže položeným městem České republiky a leží na soutoku Labe a Ploučnice. Daniel Kaiser vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Později studoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze (mezinárodní studia). V polovině devadesátých let pracoval jako student na stáži v kanceláři prezidenta, byl v zahraničním obchodu. Od té doby pracuje jako novinář, nejprve v Lidových novinách, později v české redakci BBC v World Service v centrále v Londýně. Od začátku roku 2009 se vrátil zpět do Lidových novin.

Jako osmnáctiletý student si pamatuje, jak viděl v televizi mluvit Alexandera Dubčeka (1921 – 1992; československý a slovenský politik, hlavní osobnost Pražského jara 1968). Kaiser se zde poprvé setkal právě s řečnickým uměním Václava Havla, jenž dokázal hovořit souvisle a jednoduše, což Dubčekovi znatelně chybělo. Havel byl zkrátka jiná třída. Bylo to snad první okouzlení Václavem Havlem, které později vedlo k napsání jeho politického životopisu?

Ve svých 35 letech se Daniel Kaiser rozhodl napsat kritickou knihu Disident. K zmapování disidenta Václava Havla se rozhodl přistoupit se značnou mírou kritičnosti, přesto se domnívá, že definitivní vyznění není vůči bývalému prezidentovi nijak špatné. Hlavní motiv k napsání tohoto díla byl ten, že jistou dobu žil a pracoval v Británii v Londýně a s přáteli se bavili o tom, jak je možné, že moderní anglická historiografie produkuje tolik knih politických životopisů o současných nebo ještě aktivních politicích a u nás tento žánr není zaveden. A Václav Havel byl nejjednoznačnější kandidát na zavedení tohoto žánru do České republiky. Práce trvala od roku 2006, s prezidentem měli celkem deset schůzek, které byly často dost dlouhé. Mluvil celkem se 120 – 150 lidmi. Mluvil s jeho přáteli, ale i s lidmi, kteří byli vůči Havlovi v opozici – dokázali vidět to, co se dělo jinýma než havlovskýma očima.

V knize je použita kritická metoda, avšak Daniel Kaiser psal touto kritickou metodou ne nutně s kritickým výsledkem.

Před napsáním knihy Václava Havla znal pouze letmo. Když však začal pracovat na knize, vídal se s prezidentem zhruba dva roky. „Za několik let, kdy jsem na knize pracoval, jsme měli s Václavem Havlem několik schůzek. Vždy jsme mluvili o některém z témat jeho život, které jsme probírali několik hodin,“ popisuje svou práci na svém prvním životopisném díle. O Václavu Havlovi mimo jiné tvrdí: „Mám z něj pocit, že je opravdu upřímný člověk.“

Václav Havel je dramatik a je to znát na některých jeho rozhovorech. Je vidět, že rád řídí rozhovory, což není na knize Disident vůbec znát. Kaiser se prostě ptal a Havel odpovídal. A Daniel Kaiser to poté interpretoval podle svého nejlepšího mínění.

Daniel Kaiser je rovněž komentátorem Radiožurnálu, můžete ho slyšet například v pořadu Názory a argumenty. Je to však hlavně novinář s denikářskou praxí, ať už v psaném nebo mluveném slově. Tudíž je přivyklý na denní odevzdávky věcí a nyní měl dva tři roky na to, aby napsal knihu. Pro Daniela Kaisera to byla velká zodpovědnost. Je pravda, že zpočátku polevil a trochu toho volna využil, ale o to víc musel pracovat na konci.

Dříve, než se pustil do politického životopisu, četl jich celou řadu. V tomto žánrů vynikají Britové a Američané. V Německu jsou psány dobré politické biografie, ale politický životopis, který je současně čtivý, ale nepodbízí se, má spád a je informačně nabitý, je nejvíc doma v Anglii.

Jako cenzoři vystupovali jeho přátelé, kterým koncept dával číst.

V současné době dokončuje druhou část životopisu Václava Havla, který by začal od 1. ledna 1990, tedy nástupem Václava Havla na Hrad, a končil by jeho odchodem z Pražského hradu, tedy rokem 2003. Je to ovšem těžší období na zmapování, protože některé věci jsou naprosto nepopsané i některé obecně popsané procesy, např. rozpad Československa. Chybí některé historické práce, které by to dokumentovaly, jako by takříkajíc zpoza opony. Takže mu nezbývá nic jiného, než dělat vlastní výzkumy.

Daniel Kaiser neodmítá, že by nějaký ten politický životopis ještě nenapsal. Nyní si však musí trochu odpočinout. A kdo z dalších politiků by ho zajímal? Jistým způsobem by ho lákal Pavel Tigrid. Přál by si to spíše jako čtenář, aby se toho někdo ujal a dobře to zpracoval. A rád by se více dozvěděl o CIA.

Daniel Kaiser vycházel při psaní knihy z rozhovorů s Václavem Havlem i s mnoha jeho přáteli a spolupracovníky, Havlovy soukromé korespondence i z nedávno zpřístupněných materiálů Státní bezpečnosti.

Bibliografie:
Disident Václav Havel 1936 – 1989 (2009)

Použitá literatura:
zpravy.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/daniel-kaiser
Archiv Radiožurnálu, ze dne 26. 11. 2009, 10.45
www.radiohost.cz/cs/k/kaiser-daniel
KAISER, D. Disident Václav Havel 1936 – 1989. Praha: Ladislav Horáček – Paseka, 2009

Žádné komentáře:

Okomentovat